Nowa ulga dla młodych – Pit 0%

Opierając się portalu www.premier.gov.pl informujemy, że od 1 sierpnia 2019 roku weszły przepisy umożliwiające zwolnienie od obowiązku opłacania podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia, które osiągają przychody ze stosunku pracy. Jest to nowa ulga dla młodych.

Są oczywiście pewne ograniczenia. Tak zwany PIT zero będzie obowiązywał tylko do osiągnięcia dochodów w ciągu roku w wysokości 85 528zł.

Co ważne. Ponieważ przepisy weszły w sierpniu to w obecnym roku podatkowym limitem jest proporcjonalnie mniejsza kwota i wynosi 35 636,67zł.

Od 1 sierpnia tego roku pracodawcy mogą nie odprowadzać składki na podatek dochodowy pracowników, których dotyczy ta ulga, jeśli ci złożą oświadczenie.

Wzór oświadczenia:  Kliknij, aby pobrać dokument.

Osoby, które nie złożą właściwego oświadczenia będą miały możliwość uzyskania zwrotu podatku wynikającego z tej ulgi przy rozliczeniu rocznym.

Niestety ulga ta nie obowiązuje osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Szkoda, bo jest to bardzo krótkowzroczne działanie obliczone na  populistyczny efekt.

Cytując za www.pit.pl

“Mając to na uwadze, wydaje się że nieobjęcie podatników do ukończenia 26. roku życia możliwością skorzystania ze zwolnienia podatkowego z tego tylko powodu, że uzyskują przychody nie na podstawie stosunku pracy czy umowy zlecenia, a w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, jest niezasadne i niesprawiedliwe.”