Tarcza Antykryzysowa (2) – wsparcie z ZUS.

Od dnia 1 kwietnia obowiązują nowe ulgi związane z szeroko rozumianą Tarczą Antykryzysową. Z powodów technicznych w obecnej chwili są znaczne problemy z dostaniem się na stronę ZUS, zatem publikujemy kopię informacji. Pod artykułem znajdują się linki do pobrania formularzy dokumentów bezpośrednio z naszego portalu.

Stan na 1 kwietnia 2020.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące

Dla:

 • przedsiębiorców zgłaszających do 9 osób,
 • przedsiębiorców niezatrudniających nikogo.

Warunek:

 • dotychczas terminowo opłacane zobowiązania i we właściwych wysokościach
 • DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OPŁACAJĄCYCH SKŁADKI TYLKO ZA SIEBIE! – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681
 • prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutym br.

Należy złożyć wniosek do ZUS wraz z informacjami wymaganymi w zakresie pomocy publicznej maksymalnie do 30 czerwca 2020.

Dokumenty i więcej informacji na stronie ZUS

Świadczenie postojowe

Dla wykonawców:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło.

Warunki:

 • Umowa musi być zawarta przed 1 lutego br.
 • Wykonanie umowy musi być niemożliwe w całości lub w części.
 • Wykonawca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń (np. z umowy o pracę czy z działalności gospodarczej).

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł.
Jeśli wykonawca zarabiał do 1299,99 zł w poprzednich miesiącach to świadczenie przysługuje w kwocie tego zarobku.

Należy złożyć wniosek do zleceniodawcy wraz z oświadczeniem o braku innego tytułu do ubezpieczeń.
Zleceniodawca przesyła wniosek do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek i więcej informacji na stronie ZUS.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy nikogo nie zatrudniają.

Warunki:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.
  NIE MOŻNA ZAWIESIĆ.
 • przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano  w miesiącu poprzedzającym i nie przekroczył przy tym kwoty nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

lub

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i zawieszenie jej 31 stycznia br.,
 • przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • brak innego tytułu do ubezpieczeń.

Świadczenie jest jednorazowe i w wysokości 2088 zł.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek i więcej informacji na stronie ZUS.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, których listę publikujemy za portalem ZUS:

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.


Lista formularzy i dokumentów do pobrania z naszego portalu. Są to kopie dokumentów z platformy ZUS na dzień 1 kwietnia 2020 roku.

WNIOSEK (RDZ) o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
za marzec – maj 2020 r.

oraz
Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

WNIOSEK (RSP-D) o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą