JPK V7 – nowe obowiązki podatników VAT od 1 października 2020 roku.

Ministerstwo Finansów wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT od 1 października 2020 roku. Dotychczasowe deklaracje VAT-7 oraz JPK-VAT zostaną zastąpione jedną deklaracją JPK V7.

Sama deklaracja będzie się składać z części ewidencyjnej, podobnej do obecnego pliku JPK-VAT oraz z części deklaracyjnej, w której znajdować się będą pozycje wykazywane dotychczas w deklaracji VAT.

Do struktury pliku wprowadzone zostaną dodatkowe oznaczenia,  w szczególności dla transakcji wrażliwych, które mają się przyczynić do zwiększenia skuteczności aparatu kontrolnego w wykrywaniu oszustw podatkowych.

Sam plik JPK V7  będzie występować w wersji dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK V7M) oraz dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie (JPK V7K).W tym drugim przypadku należy zwrócić uwagę, że obowiązek wysyłania tego pliku jest co miesiąc. Jak do tego pory do 25 dnia następnego miesiąca.

Pozostają jednak w obiegu pozostałe deklaracje VAT, które do tej pory również były wysyłane. Są to:

  • VAT-12,
  • VAT-8 i VAT9M,
  • VAT-10,
  • VAT-14.

Zostaną zlikwidowane dodatkowe załączniki, które do tej pory funkcjonowały (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT).

Najważniejsze zmiany, jakimi zostaną obciążeni przedsiębiorcy są związane z obowiązkiem skrupulatnego ewidencjonowania, po stronie sprzedawcy, rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów. 


Czytaj dalej “JPK V7 – nowe obowiązki podatników VAT od 1 października 2020 roku.”