Przedsiębiorco – ustawodawca wprowadza zakaz wystawiania faktury do paragonu!

Już w lipcu 2018 roku wchodzi ustawa, która wprowadzi zakaz wystawiania faktur do paragonu. A przynajmniej na obecnych zasadach. Ustawodawca przygotował znaczące kary za złamanie tego przepisu.

Obecnie przedsiębiorca prowadzący firmę może w chwili zakupu towaru lub usługi poprosić tylko o paragon, a w przeciągu 3 miesięcy zgłosić się do sprzedawcy po fakturę.

Od początku lipca sytuacja ma się znacząco zmienić. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, według której zostaną wprowadzone poważne zmiany. Faktura wystawiona do paragonu będzie możliwa tylko wtedy, gdy na paragonie będzie wpisany NIP nabywcy.

Ministerstwo Finansów, zmiany w ustawie tłumaczy potrzebą zlikwidowania nielegalnego procederu, polegającego na zgromadzeniu obcych paragonów, które były wystawiane dla innych klientów a nie dla przedsiębiorcy. W ten sposób firma doprowadza do sztucznego zwiększenia kosztów, co przekładało się na zaniżenie należności podatkowych dla skarbu państwa. Problem ten dotyczył pomniejszenia zarówno podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Zakaz wystawiania faktury do paragonu
Zakaz wystawiania faktury do paragonu

Według danych pochodzących z Ministerstwa Finansów, opisany powyżej proceder przekładał się na straty skarbu państwa na kwotę około 1.5mld złotych rocznie. Zakaz wystawiania faktury do paragonu ma na celu uszczelnienie ściągalności podatków. Ministerstwo informuje również, iż sami sprzedawcy prowadzą proceder składowania nieodebranych paragonów i późniejszej ich sprzedaży zainteresowanym przedsiębiorstwom.

Po lipcowych zmianach, sprzedawca będzie miał prawo wystawić fakturę do paragonu tylko, jeśli na nim będzie umieszczony numer NIP nabywcy, a faktura będzie mogła być wystawiona na firmę o tym samym numerze NIP. Przedłożenie przez przedsiębiorcę paragonu z prośbą o wystawienie faktury bez wpisanego numeru NIP, powinno się spotkać z odmową sprzedawcy.

Ustawodawca przygotował kary dla sprzedawców, którzy nie zastosują się do przepisów. Za wystawienie faktury do paragonu bez NIP’u będzie dodatkowa należność podatkowa w wysokości 100% kwoty VAT z tej faktury.  Identyczne zobowiązanie podatkowe będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, który zastosuje taką fakturę do obniżenia kosztów w swojej firmie.

Prowadząc firmę będziemy musieli pamiętać, aby już przy zakupie podać sprzedawcy swój numer NIP, jeśli tylko chcemy wziąć paragon. Pewnym problemem technicznym może być fakt, że nie wszyscy sprzedawcy dysponują już kasami fiskalnymi, które drukują numer NIP na paragonie. W takim przypadku będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość i już przy zakupie poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury.

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi aktualnościami.

[Piotr Schmidt]

Photo Designed by v.ivash / Freepik