Pracownicze Plany Kapitałowe

Nowe obowiązki dla pracodawców.

Hasło “Buduj bezpieczną przyszłość swoich pracowników” jest eufemizmem, który zasłania dodatkowe obciążenia organizacyjne i finansowe dla każdego właściciela firmy, zatrudniającego pracowników.

Niestety musimy już wszyscy się temu podporządkować, ponieważ od 01 stycznia 2021 roku, harmonogram wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wchodzi w IV etap, który włącza do obowiązku przedsiębiorstwa zatrudniające nawet 1 osobę.

PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe działają na podstawie Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Założeniem PPK jest zwiększenie oszczędności Polaków poprzez systematyczne wpłaty podmiotu zatrudniającego (pracodawcy lub zleceniodawcy) oraz pracownika czy też zleceniobiorcy i państwa.

W praktyce jest to mniej pieniędzy wypłacanych pracownikowi “na rękę” i więcej pieniędzy, które musi wypłacić pracodawca.

Na czym to polega w zakresie finansowym:
 1. Pracodawca będzie zobowiązany do przekazania wpłaty podstawowej (obowiązkowej) w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika.
 2. Pracodawca może przekazać dodatkową wpłatę (dobrowolną) w wysokości do 2,5% wynagrodzenia pracownika.
 3. Wynagrodzenie to nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 4. Pracownik od swojego wynagrodzenia zobowiązany będzie do przekazania nie mniej niż 2% swoich poborów.
 5. Pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 120% minimalnego wynagrodzenia może odprowadzać kwotę nie mniej niż 0.5% miesięcznie.
 6. Pracownik może dobrowolnie zdecydować o zwiększeniu zasilania rachunków Pracowniczych Planów Kapitałowych do wysokości maksymalnie 4% wynagrodzenia miesięcznie.
Kto może dołączyć do PPK?
 1. pracownik,
 2. osoba wykonująca pracę nakładczą,
 3. osoba wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług.
Co ważne:

Do systemu włączani są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia. Pracodawca powinien więc w ich imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat powinni zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie dla nich takiej umowy.

Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne. Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, składając swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Istotne jest, aby pracodawca w żaden sposób nie namawiał pracownik do rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Dołączenie do PPK wymaga przygotowanie i podpisania kilku umów.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru firmy zarządzającej środkami przekazywanymi do PPK.

Aktualną ofertę większych podmiotów finansowych, oferujących zarządzanie środkami przekazanymi do Pracowniczych Programów Kapitałowych można poznać pod linkiem.

Po podpisaniu umowy o zarządzanie należy podpisać umowę o prowadzanie PPK z pracownikami przedsiębiorstwa.

Bardzo ważne są ostateczne daty zawarcia umów dla przedsiębiorstw zawierających się w ostatnim, IV etapie wdrożenia PPK.

 1. umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021,
 2. umowa o prowadzenie PPK z pracownikiem − do 10 maja 2021.

Przedsiębiorcy, których reprezentujemy informujemy, że należy poinformować naszą Kancelarię o podpisaniu umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Wpłynie to na wysokość rozliczeń pracowniczych i podatkowych.

Dodatkowe informacje na temat PPK dostępne są na dedykowanej stronie mojeppk.pl