Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Czym jest JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny?  Ogólnie rzecz biorąc JPK  jest elektronicznym zapisem informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę. Plik taki zawiera komplet informacji z danego okresu o zakupach i sprzedaży przedsiębiorcy z danego okresu, jego stanach magazynowych, przelewach itp. Plik zapisany jest w określony sposób, który umożliwia jego przetwarzanie przez systemy informatyczne Ministerstwa Finansów.
Obowiązek wysyłania JPK jest wprowadzane w naszym kraju już od lipca 2016 roku dla dużych przedsiębiorstw. Aby przygotować się technologicznie do wysyłki plików JPK, fiskus dał czas do początku 2018 roku dla wszystkich pozostałych firm, nawet tych mikro, czyli jednoosobowych.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2018 roku nawet najmniejsze firmy będą musiały wysyłać JPK_VAT, czyli ewidencję zakupów i sprzedaży VAT.  Jest to tylko część dokumentacji, którą będziemy musimy przygotowywać. Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę będzie musiał do 25-tego dnia każdego miesiąca wysłać taki plik za miesiąc poprzedni. Podobnie jak deklarację VAT.  W pliku tym trzeba będzie wprowadzić wszystkie faktury zakupowe i sprzedaży.

Dodatkowo od 1 lipca 2018 roku, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały przesyłać do organów podatkowych na żądanie plik JPK zawierający kompletne dane z:

  • Ksiąg Rachunkowych,
  • Wyciągów Bankowych,
  • Magazynów,
  • Faktur VAT,
  • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz
  • Ewidencji Przychodów.

W jakim celu jest wprowadzany JPK. Ministerstwo finansów gromadząc dane od wszystkich firm jest w stanie przeprowadzić aktualne kontrole poprawności wystawianych faktur oraz odprowadzanie należnych podatków VAT. Celem jego wprowadzenie jest możliwość przeprowadzania e-kontroli przez organy podatkowe i egzekwowania należnych podatków.

Dla każdego przedsiębiorcy jest to dodatkowy obowiązek, który musi spełnić w stosunku do organów podatkowych. Aby skorzystać możliwości samodzielnej wysyłki jednolitego pliku kontrolnego, podatnik – przedsiębiorca musi posiadać podpis kwalifikowany lub posiadać bezpłatny profil zaufany e-PUAP u użyć samodzielnie dostępnego oprogramowani na rynku. Potencjalnie jest to dodatkowy koszt i czas, który trzeba poświęcić.

Nasza Kancelaria Podatkowa jest przygotowana już od dłuższego czasu do realizacji wysyłki JPK naszych klientów. Zapraszamy firmy, których czas jest ważny do kontaktu i zapoznaniem się z ofertą naszej firmy. Nawiązując współpracę z naszą Kancelarią gwarantujecie sobie więcej wolnego czasu, potrzebnego do realizacji Państwa działalności a jednolity plik kontrolny nie będzie już problemem. Zapraszamy do osobistego kontaktu.

Dodatkowe informacje na temat JPK oraz instrukcję, jak samodzielnie wypełnić i wysłać plik, można przeczytać na stronach Ministerstwa Finansów.

 

(Fotografia: Designed by Freepik)